WIJKVERGADERINGEN IN HET NAJAAR
Elke wijkvergadering vangt om 19u30 en duurt tot 21u30. Iedereen is welkom!
Meer 19-09-2019


DE SPRINGPLANK: NIEUWE UPDATE RECHTENVERKENNER
Bij het begin van het nieuwe schooljaar zorgde De Springplank voor een update van de rechtenverkenner voor gezinnen in Bredene. Voor veel mensen is de drempel naar het Sociaal Huis nog te groot. Via “De springplank” willen we daar een stuk aan tegemoet komen.
Meer 16-09-2019


GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST SCHOOLABONNEMENT: HOE AANVRAGEN?
Jongeren tot 18 jaar krijgen al sedert ‘99 van het Bredens gemeentebestuur een tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer. De maximum tussenkomst is nog steeds 100 EUR. Hiervoor dient men immers de nodige bewijsstukken in te dienen.
Meer 03-09-2019


SCHOOL EN STUDIETOELAGEN: WAT VERANDERT ER?
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
Meer 29-08-2019


OPENDEURDAG IN DEN HOF
De Bredense volkstuinen Den Hof zijn ondertussen twee jaar opgestart en ondanks de droge periodes tijdens de voorbije zomers waren het twee vruchtbare jaren. Samen met Tuinhier-Akkerwinde organiseerde het gemeentebestuur op zaterdag 24 augustus een opendeurnamiddag.
Meer 24-08-2019

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET