BREDENE PAKT ARMOEDE ACTIEF AAN
Het gemeentebestuur had ook vòòr de corona-pandemie al plannen om de armoede aan te pakken. De voorbije en komende week brengt Bredene via een bewustwordingscampagne armoede onder de aandacht. Armoedebestrijding staat de komende jaren hoog op de prioriteitenlijst. Bredene wil als sociale en solidaire gemeente dat wie kwetsbaar is wordt geholpen.
Op 17 oktober is het ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’ en die dag grijpt Bredene aan om zowel in het straatbeeld als op sociale media campagne te voeren.  We sluiten onze ogen niet!  Met deze bewustwordingscampagne wil Bredene niet alleen armoede meer bespreekbaar maken.  Er is ook een duidelijke, sensibiliserende boodschap naar inwoners toe: de gemeentelijke diensten kunnen het verschil maken, laat ons helpen.  In het straatbeeld staan krachtige boodschappen met feiten en cijfers over armoede.  Daarnaast verschijnen er de komende dagen op de gemeentelijke sociale mediapagina’s ook anonieme maar beklijvende getuigenissen over hoe armoede bij mensen aanvoelt.
 
Van brugfiguren tot sociale kruidenier
Ondertussen bouwen we actief aan een netwerk van initiatieven die telkens inzetten op de aanpak van armoede.  Deze initiatieven mogen dan wel dienstoverschrijdend gebeuren, de aanpak wordt wel gecoördineerd.  Zo werden dit jaar twee brugfiguren aangeworven die binnen het project De Springplank samen met de scholen actief kwetsbare gezinnen moeten detecteren en ondersteunen. 
 
Daarnaast werd geïnvesteerd in de inrichting van de jeugddienst zodat het voor maatschappelijk kwetsbare jongeren makkelijker is om hun problemen bespreekbaar te maken.  Het Huis van het Kind wordt dan weer verstrekt om o.a. het project huiswerkbegeleiding vorm te geven.
 
Begin oktober is de sociale kruidenier ’t Groot Verschil verhuisd naar een nieuwe en ruimere locatie waar ontmoeting nog meer centraal zal staan.  De sociale kruidenier is een welzijnsinitiatief die de voorbije jaren uitgroeide tot een belangrijke schakel en instrument in het armoedebeleid.  Maar ook externe initiatieven zoals de Welzijnsschakel (De Caproen) worden ondersteund. 
 
Ondertussen werd de start van het lokaal dienstencentrum in het woonzorgcentrum Jacky Maes uitgesteld omwille van de corona-pandemie, maar ook dit centrum moet er binnenkort voor zorgen dat, vooral senioren dan, niet vereenzamen of in een isolement geraken. 
 
Bovengenoemde speerpuntprojecten zijn een greep uit de verschillende acties die het integraal armoedebeleid vorm geven.  Bredene wil de komende jaren met alle diensten de krachten bundelen en samenwerken om de armoedekloof te overbruggen.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET