MISSIE
Onze bestaansredenen

Het OCMW Bredene: Sterk in Wel_zijn.

Met deze kernzin wil het OCMW zich onderscheiden en haar missie definiëren. Het OCMW zet zich namelijk in om het welzijn van de Bredenaars op een duurzame wijze te garanderen en de sociale grondrechten voor iedereen zoveel mogelijk realiteit te maken.

Als lokaal bestuur organiseert het OCMW binnen haar wettelijk kader hulp-, dienst- en zorgverlening voor iedereen die in Bredene woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen.

De wettelijke en tegelijk ook kernopdracht van het OCMW Bredene vloeit voort uit artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976. Het uitzetten van de beleidsplannen blijft daarin dan ook bij voorkeur zijn oorsprong vinden.

Elke inwoner moet concreet in staat gesteld worden om een leven te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt. Het OCMW Bredene moet met dat doel voor ogen zorgen voor een maatschappelijke dienstverlening  die de sociale basisrechten (gezondheid, huisvesting, werk, inkomen, enz.) opneemt en zorgt voor een bewaking hiervan binnen een lokaal sociaal beleid. We vertrekken hierbij vanuit een open kijk op de samenleving waarbij we aandacht hebben voor de korte en lange termijneffecten. We spelen accuraat in op nieuwe evoluties en uitdagingen.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET