WAARDEN
Wat wij belangrijk vinden 

Om onze missie en visie maximaal te vervullen worden een aantal kernwaarden gedefinieerd. Deze waarden geven aan hoe het OCMW zich intern en extern wenst te manifesteren. Het is een weergave van hoe de burger, cliënt bij voorkeur benaderd wordt, maar biedt tevens gemeenschappelijke overtuigingen die als basis kunnen dienen voor het handelen van iedere medewerker binnen het OCMW Bredene. Deze waarden geven weer wat wij belangrijk vinden in contact met de interne en externe ‘cliënt’.

Oprechtheid

We streven ernaar om op een duidelijke, correcte en transparante manier te communiceren en te handelen, dit zowel naar de buitenwereld als naar en tussen de eigen medewerkers. We wensen vooral vertrouwen te creëren en vlot toegankelijk te zijn voor iedereen.

Respect

De relatie met onze cliënten is gebaseerd op wederzijds respect zonder onderscheid op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur. Het OCMW Bredene vertrekt vanuit wederzijdse rechten maar zeker ook plichten en verantwoordelijkheden. We benaderen onze cliënten met respect en begrip.

 Samenwerken

 Het OCMW wenst samen te werken met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld. Daarnaast blijven ook vrijwilligers belangrijk om de organisatie te versterken. Het is niet zozeer belangrijk wie iets doet, zolang het maar gebeurt. We bouwen hierbij graag netwerken uit en nemen onze rol als coördinator graag op.

Klantgerichtheid

We overleggen met de cliënt over de individuele hulp- en dienstverlening en geven hem of haar inspraak in de verdere invulling van het traject. Hierdoor wordt de cliënt in staat gesteld om zijn/haar leven mee richting te geven. We vertrekken vanuit de sterktes en de leefwereld van de cliënten en geloven in hun capaciteit om eigen keuzes te maken.

Professionaliteit

De dienstverlening kunnen we aanbieden dankzij professionele medewerkers. Wij verwachten dat zij zich verantwoordelijk voelen voor onze cliënten en voor het realiseren van de missie en visie van de organisatie. Een geëngageerde, deskundige en klantvriendelijke houding van onze medewerkers is de maatstaf.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET