Dagorde zitting OCMW-raad op 22 maart 2017
In bijgevoegde lijst vindt u een overzicht van de agendapunten die zullen verwerkt worden tijdens de zitting van de OCMW-raad die plaatsvindt op woensdag 22 maart 2017, om 19u30 in de raadszaal van het OCMW.
    Agenda OCMW-raad op 22/03/2017

Openbare zitting 

1.         Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/02/2017 

2.         Vaststelling van interne kredietaanpassing nr. 2 voor het boekjaar 2017

3.         Lidmaatschap Vonk

4.         Levering aardappelen 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes. Gunning

5.         Levering dunischotels 2017-2018. Goedkeuring gunningswijze, voorwaarden, kostenprijsraming en uit   te nodigen leveranciers

6.         Levering dranken 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes. Goedkeuring gunning

7.         Schade aanrijding paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding 

8.         Vacant verklaren van een voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving

9.         Vacant verklaren van twee voltijdse betrekkingen als zorgkundige (C1-C2) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving 

10.       Samenwerkingsprotocol inzake voedselbedeling en opstart sociale kruidenier - goedkeuring 

11.       Reorganisatie verkoop pamperpakketten via de pamperbank in het sociaal huis Bredene

12.       Ondertekenen overeenkomst van de hulpverleners die optreden in hoofde van de GDT

13.       Opstart samenwerking LOCA-consult in functie van tijdelijke werkervaring

14.       Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2016 

15.       Kennisname verslag probis omtrent de prognose van het forfait voor het woonzorgcentrum voor het dienstjaar 2017

16.       Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 27/02/2017 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf 

17.       goedkeuring kwaliteitsplan voor het jaar 2017 voor het WZC

18.       Verlengen voorafgaande vergunning dagverzorgingscentrum

Besloten zitting

19.       Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/02/2017 

20.       Kennisneming van de gewijzigde wetgeving inzake cumulatieregels tussen een pensioen en een mandatariswedde en de gevolgen hiervan met betrekking tot de toegekende weddencompensatie van de OCMW-voorzitter tijdens de periode 2013/2014. 

21.       Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand januari 2017

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET