17/10: INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITBANNING VAN ARMOEDE
Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden...
Op deze dag wordt symbolisch aan het Sociaal Huis Bredene een wit geknoopt laken uitgehangen om blijk te geven van het engagement van het lokaal bestuur om de strijd tegen armoede aan te ‘knopen’. In de voormiddag wordt er daarnaast ook een hartverwarmende kop soep geschonken aan alle bezoekers van het sociaal huis om de aandacht op het thema te vestigen.
 

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding is dus noodzakelijk. Dit gebeurt niet door op één moment één goede maatregel te nemen, maar vraagt een volgehouden aandacht en inspanning van alle geledingen in onze maatschappij. De inspanningen moeten gericht zijn op een volwaardige deelname aan die samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten. In Bredene wordt er elke dag gewerkt aan het toegankelijk maken en houden van gezonde voeding, huisvesting, gezondheidszorg , onderwijs, vrije tijd en werk voor hen die het om welke reden en op welk vlak dan ook moeilijk hebben. Ook het onlangs goedgekeurde beleidsplan armoedebestrijding Bredene zet de strijd tegen (kans)armoede in Bredene duidelijk op de agenda.

Wie moeilijkheden ervaart en in Bredene woont, kan steeds terecht in o.a. het sociaal huis Bredene, waar men kan onderzoeken waar je wel of niet recht op hebt en welke stappen er specifiek voor jou belangrijk kunnen zijn om je leefsituatie te verbeteren.

Sociaal Huis Bredene, Sociale dienst, Duinenstraat 106 – elke weekdag van 8.00-12.15u en van 13.30 -17.00u
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET