AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
In bijlage vindt u de agenda van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 oktober om 19.30u in de raadzaal van het Sociaal Huis, Duinenstraat 106 te Bredene.
   

Openbare zitting

1.         Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23/08/2018
 
2.         WZC Jacky Maes: aansluitingswerken hoogspanningscabine. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
 
3.         WZC Jacky Maes: opmaak van een sloopopvolgingsplan
 
4.         vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming. Goedkeuring verrekening nr. 4 bis
 
5.         Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming. Tilsysteem met draagbare motor op kamerniveau
 
6.         Herstelling liften WZC Jacky Maes. Eindafrekening en oplevering
 

7.         Participatie aan de ondersteuning van de groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.
 
8.         Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2018-2019
 
9.         Kennisname verslag probis omtrent de prognose van het forfait voor het woonzorgcentrum voor het dienstjaar 2017
 
10.       Wegschenken medicatiedispensers en plateau's
 
11.       Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr.1/2018 met betrekking tot openstaande niet-fiscale schuldvorderingen
 

12.       Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening OCMW 2017

Besloten zitting

13.       Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23/08/2018

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET