VIERDE EDITIE VAN DE GELDWEEK
Tijdens de vierde editie van de Geldweek (25-31 maart) vinden activiteiten voor financiële educatie plaats in het onderwijs. Zo gaan meer dan 40.000 leerlingen uit het lager onderwijs aan de slag met educatieve spellen van Wikifin om te leren een budget te beheren.
Het doel van deze themaweek is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en het belang van financiële educatie in de verf zetten. Het is een initiatief van Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA, een autonome openbare instelling die onder andere als wettelijke opdracht heeft de consument op het vlak van financiële dienstverlening te beschermen.
 
 
Ook in Bredense lagere scholen werd er de afgelopen weken onder initiatief en begeleiding van het OCMW Bredene in een 10-tal klassen aan de slag gegaan met de educatieve spelen van Wikifin. Vanuit de dienst schuldhulpverlening van het OCMW Bredene wordt nu reeds het tweede jaar op rij ingespeeld op deze geldweek, met preventieve acties naar kinderen toe. Hoe vroeger kinderen bewust gemaakt worden van de waarde van en de omgang met geld, hoe beter ze beschermd zijn om als volwassenen een gezonde financiële kijk te ontwikkelen.
 
Voor het 3 en 4 de leerjaar werd gewerkt met budg€tPRET: in dit spel plannen de leerlingen een schooluitstap met een vastgelegd budget en ontdekken zo dat je een euro maar een keer kan uitgeven
 
Voor het 5 en 6 de leerjaar gebruikten we Just’in Budget: een spel waarmee kinderen verstandig leren consumeren met steeds een blik op hun portemonnee.

Met deze themaweek wil men een momentum creëren om:

  1. leerkrachten te ondersteunen om financiële educatie aan bod te laten komen in de klas;
  2. aandacht te schenken aan het belang van financiële educatie op jonge leeftijd.
 
 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET