Vlaamse energielening

Contactpersoon: Dina Rotsaert - 059 33 97 70 - dina.rotsaert@bredene.be 
 
Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een condensatieketel, zonneboiler, hoogrendementsbeglazing... het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

Bij de lokale entiteit Dienst Huisvesting kan je een Vlaamse energielening van maximaal 15.000 EUR  aanvragen. De terugbetalingstermijn van de lening is 10 jaar, de rentevoet is vast en bedraagt max. 1 % per jaar of is in bepaalde gevallen zelfs renteloos. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

Renteloos lenen is mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie. Ook kunnen ouderen en mensen in schuldbemiddeling of in OCMW- begeleiding de renteloze lening aanvragen. Personen uit bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen en prijzen en subsidies aan te vragen.

Wie kan lenen ?

 • Elke particulier, zowel eigenaars-bewoners, huurders komen in aanmerking voor de energielening en er is geen inkomensbeperking. De woning moet in onze gemeente gelegen zijn en de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer.
 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen kunnen nog tot eind 2019 een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 EUR, aan een intrestvoet van 1 %, terug te betalen op 10 jaar. 
Waarvoor kan men lenen ?
 
De Vlaamse energielening kan enkel aangegaan worden voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen. En dit zowel voor nieuwbouw als verbouwingen. Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, dak/vloer/muurisolatie , condensatieketel … Een volledige lijst van de werken kan men bekomen via de gemeente of de Dienst Huisvesting.
 
Samengevat
 • Voor de prioritaire doelgroep:
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0 %.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 1 %.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte.
Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET