OCMW-BESTUUR BONDGENOOT VAN HET PLATFORM " DAG ZONDER KREDIET-LEVEN ZONDER SCHULDEN"

Traditioneel organiseert het platform "Dag Zonder Krediet" op de laatste zaterdag van november acties in hoofdzaak bedoeld om het brede publiek te sensibiliseren voor de gevaren van 'gemakkelijk' krediet. De OCMW- voorzitter Jacky Maes wenst met de OCMW- raad de aanbevelingen van het Platform “Dag zonder krediet- leven zonder schulden” te onderschrijven. Tevens wenst het bestuur deel te nemen aan het provinciaal actie-en persmoment van het Platform op zaterdag 26 november 2011.
Het Platform “Dag Zonder Krediet – een leven zonder schulden -” groepeert 21 nationale, Vlaamse, Waalse en Brusselse organisaties. Het voornaamste doel van het platform is het sensibiliseren van het brede publiek voor de gevaren van krediet, onder meer door het verspreiden van informatie, maar ook door het formuleren van wetsvoorstellen, het ontwikkelen van pedagogisch materiaal en het organiseren van publieke acties.

Vertegenwoordigers van het Platform hebben in september in de Senaat gepleit voor een verbetering van de procedure collectieve schuldenregeling.

Het Platform is bekommerd om het groeiend aantal gezinnen met overmatige schuldenlast, alsook verontrust dat de OCMW’s, de gemeentelijke overheden en de CAW’s niet steeds bij machte zijn om de betrokkenen op tijd te helpen.


Om tot een betere bescherming te komen van de (kwetsbare) consument formuleert het Platform een reeks aanbevelingen voor de overheid. Die aanbevelingen zijn samen te vatten in drie krachtlijnen:  • meer informatie en transparantie voor de consument


  • een betere omkadering van de praktijken van de kredietverstrekkers


  • een betere naleving van de wetgevingJe kan deze aanbevelingen voor de overheid en de verschillende acties (‘memorandum voor de federale overheid 2010-2014’) lezen op de website www.dagzonderkrediet.be.


© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene