OE IST?

De vraag is een gewoonte ... Goed! Het antwoord is meestal ook een gewoonte …
Iedereen voelt zich al eens minder in zijn vel, maakt een mindere periode door, wordt geconfronteerd met een probleem, enz. Toch is het niet evident om aan te geven dat het minder gaat. Heel wat mensen gaan gebukt onder het taboe van perfectie, absolute geluk.

 

Oe ist? De vraag is een gewoonte... Goed! Het antwoord is meestal ook een gewoonte...Vreemd antwoord "goed", als we weten dat:


*     1 vrouw op 9 borstkanker krijgt voor ze 75 jaar wordt.


*     Eén op vier Vlamingen in de loop van zijn of haar leven te kampen heeft met ernstige psychische problemen.


*     Er in Vlaanderen gemiddeld 3 zelfdodingen zijn per dag.


*     In België (2008) 8810 nieuwe gevallen van prostaatkanker opgetekend werden.


*     In Vlaanderen gemiddeld één leerling op vijf (20%) last heeft van pesterijen.


*     21% van de inwoners van het Vlaamse Gewest niet tevreden is over zijn gezondheid (2008).


*     21% van de Belgen aangeeft slaapproblemen te hebben (2008).


*    


Al voorgaande en meer, treffen niet enkel de persoon zelf. Ook het gezin, de vrienden, collega's ervaren gevolgen. Dit op professioneel, sociaal, familiaal of maatschappelijk vlak.


De zorg voor elkaars welzijn/gezondheid is een zaak van iedereen …


Deze zorg start met het praten over en luisteren naar elkaar. Dit zijn belangrijke stappen die al te weinig worden gezet. Met deze Oe ist? campagne wil men een attitudewijziging bekomen. Zal morgen alles opgelost zijn? Neen, maar elke stap helpt. Daarenboven geeft onze wegwijzer aan waar professionele hulp te vinden is. Want praten helpt, maar is niet een wondermiddel.


Waar je ook mee zit, praat erover! Oe ist?


Waar iemand ook mee zit, luister! Oe ist?


Oe ist? is een beeldvormingscampagne uitgewerkt door het Provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwerking met verschillende partners (Lokale gezondheid overleggen, De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG's), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Tele-onthaal, Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Zorg, en de netwerken vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg). Deze campagne zal over meerdere jaren lopen en daarbij specifieke welzijnsthema's aankaarten.

 

 

Oe ist? Wel in je vel campagneWaar je ook mee zit, praat erover!Nu nood aan een gesprek? Bel Tele-onthaal 106 (24/24) of www. tele-onthaal.be (chat)


© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene