SINT BRENGT SUBSIDIEBELOFTE WZC JACKY MAES

Het OCMW-bestuur mocht in deze sintperiode goed nieuws in ontvangst nemen van minister Vandeurzen. Zo werd er een subsidiebelofte betekend aan het OCMW Bredene ten bedrage van 1.011.220,46 euro voor de realisatie van een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum.

  

Eerder dit najaar werd het perceel algemene aannemingen aan de firma


Strabag nv uit Ledegem gegund voor realisatie van het nieuwbouwproject WZC


Jacky Maes. Hiermee zetten we opnieuw duidelijke stappen richting realisatie


van het project. De goedkeuring en subsidiebelofte van ruim een miljoen euro


voor de realisatie van het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum


betekent voor ons financieel een flinke duw in de rug.


 


De werken voor het nieuwbouwproject WZC Jacky Maes nemen officieel een


aanvang op 22/01/2018. De uitvoeringstermijn voor het totale project bedraagt


1.350 kalenderdagen. Dit project omvat naast de realisatie van 150


rustoordbedden ook een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum.


Het dagverzorgingscentrum met een opnamecapaciteit van 15 bewoners


(momenteel niet bestaande als dienstverlening in Bredene) zal de oudere met


een zorgafhankelijkheid in hun vertrouwde heimat laten verblijven, maar


overdag therapie, verzorging, begeleiding verstrekken. Een lokaal


dienstencentrum (momenteel ook niet bestaande in Bredene) beoogt jongere


senioren zo actief mogelijk te houden door hen kansen tot zelfontplooiing aan te


reiken door een aanbod van activiteiten die actief en passief kunnen beleefd


worden (cursussen taal, handarbeid, voordrachten, enz.).


 


© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene