WZC JACKY MAES VERSOEPELT BEZOEKREGELING

Vanaf maandag 7 september wordt de bezoekregeling in het Woonzorgcentrum Jacky Maes versoepeld. Niettegenstaande de versoepeling blijven echter heel wat veiligheidscriteria van kracht. 
Belangrijkste wijziging is dat er vanaf maandag 7 september opnieuw elke dag (inclusief tijdens het weekend) bezoek mogelijk is en dit tussen 14 en 16u30.  Reserveren op voorhand is niet langer noodzakelijk.  Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op de bewonerskamer en dat met maximum 5 personen die tegelijk de sociale bubbel vormen van de bewoner.

Binnen het woonzorgcentrum is het dragen van een mond/neusmasker verplicht.  Tijdens het bezoek op de kamer is dit echter niet nodig en kan er ook nauwer fysiek contact zijn tussen de bewoner en bezoekers. 

 

Bewoners mogen ook opnieuw het woonzorgcentrum verlaten. 

De bezoekbubbels die momenteel nog gelden, worden stopgezet. De cafetaria blijft echter gesloten.  Bezoekers moeten zich ook nog steeds aan- en afmelden en zijn verplicht om aan de nodige hygiënische en veiligheidshandelingen aan het onthaal te voldoen.

Het coronavirus speelde de afgelopen maanden jammer genoeg een grote rol in ons leven.  Met de onuitputtelijke inzet van alle personeelsleden heeft het WZC er alles aan gedaan om het virus buiten het woonzorgcentrum te houden.  Met succes! 

De versoepeling die er nu komt door de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid is een goede zaak.  Het laat het woonzorgcentrum ook toe om opnieuw een stapje dichter bij een min of meer normale situatie te komen. Maar de waakzaamheid blijft en bij een verslechtering van de toestand van de epidemie kan de regeling opnieuw teruggeschroefd worden. Uiteraard hoopt het WZC dat dit niet zal nodig zijn en daarvoor rekent men op de verantwoordelijkheidszin van iedereen die het woonzorgcentrum opnieuw bezoekt.

 

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene