Gratis restafvalzakken

Bredene stelt jaarlijks één gratis rol met 20 huisvuilzakken van 30 liter ter beschikking van de inwoners die de verhoogde tegemoetkoming in geneeskundige kosten (RVV-statuut) genieten.De voorbije jaren stuurde het gemeentebestuur een brief naar alle personen die automatisch recht hebben op dit sociaal voordeel. Vanaf dit jaar wordt geen brief meer verstuurd. Wie de vorige jaren reeds een brief ontving mag zich aanbieden op één van de 3 plaatsen (zie onder) waar men de huisvuilzakken kan afhalen. Daar wordt nagegaan of men nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Wie in het verleden geen brief mocht ontvangen mag zich op de afhaalplaatsen aanbieden in het bezit van onderstaande bewijsstukken.
Wie heeft recht op een rol huisvuilzakken?

• Inwoners die op 1 januari 2021 gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (personen met een RVV-statuut).

Dit is beperkt tot 1 inwoner per gezin. Inwoners die in een rust- en verzorgingstehuis verblijven hebben hier geen recht op. 


Het bewijs hiervan kan men leveren door:

• ofwel de officiële gegevens die worden verstrekt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

• ofwel door een identificatiekaart en klever van het ziekenfonds

• ofwel een attest dat wordt afgeleverd door het ziekenfonds

• ofwel door een attest afgeleverd door het OCMW.

Vanaf dit jaar wordt geen brief meer verstuurd.
Afhaalmomenten sedert 6 juli 

Tijdens de maanden juli en augustus kan men elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur en elke woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur terecht op volgende plaatsen:

• Aan het onthaal van het gemeentehuis (Centrumplein 1)

• Aan de balie van het MEC Staf Versluys (Kapelstraat 76)

• Aan het onthaal van het zwembad (Spuikomlaan 21)
Gratis restafvalzakken om medische redenen

Personen met incontinentieproblemen of thuis-dialysepatiënt hebben jaarlijks recht op 2 pakken huisvuilzakken (grote zakken, 60 liter) op vertoon van een attest van de arts. Deze huisvuilzakken zijn af te halen bij de sociale dienst in het Sociaal Huis.

Het aanvraagformulier vindt men terug op www.bredene.be.
Meer info: Sociaal Huis - Duinenstraat 106 - 059/33 97 70 - socdienst@bredene.be

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene