Dagorde zitting OCMW-raad op 22 juni 2017

In bijgevoegde lijst vindt u een overzicht van de agendapunten die zullen verwerkt worden tijdens de zitting van de OCMW-raad die plaatsvindt op donderdag 22 juni 2017, om 19u30 in de raadszaal van het OCMW.    Openbare zitting 


1.         Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/05/2017 


2.         Goedkeuring van het algemeen kader voor het systeem van interne controle en organisatiebeheersing.


3.         Voedselbedeling en sociale kruidenier OCMW Bredene: samenwerking, voorbereiding en modaliteiten 


4.         SVK Koepel Bredene-Oostende: kennisneming aanduiding van een nieuwe afgevaardigde voor de algemene vergadering en de raad van beheer


5.         Aanvaarding schenking van fietsen 


6.         Kennisneming jaarverslag 2016 informatieveiligheid 


7.         Levering droge voeding voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.


8.         Levering diepvries voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.


9.         Levering zuivel voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.


10.       Levering koekjes en desserts voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.


11.       Raamovereenkomst voor postverwerking tot 31/12/2019 via de opdrachtencentrale Stad Brugge 


12.       Zorgkundigen: kennisneming van de verwachte afwezigheden (project 600). Vacaturemeldingen


13.       Aanwezigheidsbeleid. Vaststelling nota (onder voorbehoud van het gunstig advies van de vakorganisaties op 26/06/2017) 


14.       Ondertekenen van een engagementsverklaring met Colruyt in het kader van het project "Aan tafel in 1-2-3 EURO"


15.       Goedkeuring participatie project ESF-oproep 405- begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen 


16.       Verhoging jaarlijkse financiële tussenkomst van het OCMW Bredene aan de pamperbank Bredene 


17.       Verstrekken van pedicure in het WZC Jacky Maes: uitbreiding lijst dienstverleners


Besloten zitting 


18.       Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/05/2017 


19.       Vacature van twee voltijdse betrekkingen zorgkundige (C1-C2) in contractueel verband voor onbepaalde duur. Kennisneming afwezigheid kandidaturen interne mobiliteit. Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve en aanstelling.


20.       Vacature van een voltijdse betrekking gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) in contractueel verband voor onbepaalde duur. Kennisneming afwezigheid kandidaturen interne mobiliteit. Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve en aanstelling.


21.       In disponibiliteit stellen van een technisch beambte in statutair verband wegens ziekte


22.       In disponibiliteit stellen van een verpleegkundige in statutair verband wegens ziekte


23.       Verpleging/verzorging (vacatures zwangerschappen). Voorlopig afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en aanstelling


24.       Logo. Vacature voltijds ouderschapsverlof. Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en aanstelling


25.       Animatie. Vacature halftijds animator (C1-C2). Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en aanstelling


26.       Jobstudent keuken/cafetaria weekends. Intrekking aanstelling en vacaturemelding


27.       Zorgkundige (vacature, deeltijds, contract bepaalde duur van een jaar). Kennisneming voorstel invulling en aanstelling 


28.       Verzorging. Voorzien in de vervanging van een halftijds zorgkundige in contractueel verband, afwezig ingevolge voltijdse loopbaanonderbreking


29.       Personeelsdienst. Bevestiging verlenging tewerkstelling van een tijdelijk administratief medewerker (halftijds, van 10/06 t.e.m. 16/06/2017). Vacaturemelding (voltijds, contract bepaalde duur van een jaar)


30.       Verzorging. Verlenging van de aanstelling van een zorgkundige 


31.       Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand mei 2017© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene