VERHOGING LEEFLOON PER 1/09/17

Door de toepassing van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing worden de basisbedragen van het leefloon verhoogd.Per 1 september 2017 bedraagt het leefloon:

- voor een samenwonende (categorie 1): 595,13 EUR per maand

- voor een alleenstaand persoon (categorie 2): 892,70 EUR per maand

- voor een samenwonende met een gezin ten laste (categorie 3): 1.190,27 EUR per maand
© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene