WEEK VAN DE GELETTERDHEID IN TEKEN VAN ARMOEDE

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Zij kunnen moeilijk functioneren in de hedendaagse maatschappij. Van 8 tot 14 september vindt de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar richt de Week zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft.
Armoede is meer dan
geen geld hebben. Wie arm is, voelt zich misschien uitgesloten, of krijgt er een
laag zelfbeeld door, een gevoel van machteloosheid en wanhoop. Hij/zij schaamt
zich ervoor. Dat allemaal maakt de stap naar leren groot.

 

Nochtans kan werken aan geletterdheid heel wat kansen creëren. Door nieuwe dingen te leren, sta je sterker in je schoenen. Je krijgt het gevoel mee te zijn. Wie weet leidt het wel tot een job of een nieuwe functie op je werk. Heb je kinderen? Dan kan je die beter helpen met huiswerk. En op hun school ben je meer betrokken.Kortom: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en met de computer werken. Dat zijn troeven. Speel ze uit en geef jezelf en je gezin meer kansen.


 

Vanaf 11 september
organiseert het OCMW Bredene een cursus in samenwerking met Open School
Oostende.  “Deze cursus is gericht naar
mensen die het net iets moeilijker hebben in onze maatschappij en die omwille
van allerhande problemen de weg niet vinden naar de bibliotheek, cultureel
centrum, vrijwilligerswerk, verenigingen, enz.”
aldus OCMW-voorzitter en
schepen van armoedebestrijding Jacques Deroo (sp.a). “In 10 sessies zal hen aangeleerd worden hoe men een betaalbare uitstap
kan organiseren, wordt een bezoek gepland aan de bibliotheek, worden de
cursisten wegwijs gemaakt in het ruime aanbod aan vrijwilligerswerk en wordt
geleerd hoe men zich kan aansluiten bij een vereniging of hobbyclub.


Meer informatie
omtrent deze cursus kan bekomen worden op de sociale dienst van het OCMW
Bredene. Contactpersoon : Dominique Maes – 059/339770
of dominique.maes@ocmwbredene.be

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene