GEBRUIKERSREGLEMENT SOCIALE KRUIDENIER

In de zitting van de OCMW- raad van 21/12/2017 werd het gebruikersreglement van de sociale kruidenier 't Groot Verschil goedgekeurd. In navolging van artikel 187 van het OCMW-decreet wordt dit op onze website bekendgemaakt.Het gebruikersreglement is te raadplegen op deze website onder de rubriek lijst van reglementen en verordeningen .
 


Het reglement werd aangenomen op 21/12/2017 en op 11/01/2018 bekendgemaakt op de website.

  

In het gebruikersreglement sociale kruidenier worden bepalingen opgenomen rond doelgroep, voorwaarden, de winkelpas en de tarieven die gehanteerd worden binnen de werking van de sociale kruidenier.

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene