Op zoek naar een goedkoper energiecontract?

Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding! Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bij voorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.
Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bij voorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.

 

Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, ...

 

Je staat best stil bij:


  • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding; dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (met energiebron bedoelen we ofwel elektriciteit ofwel aardgas)

  • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend


Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar, ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening om jaarbasis en pro rata.


Je vindt hierover meer info in de V-test van Vreg, de Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt. In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze.  In de rechtse kolom van de resultatentabel "Totale kostprijs op jaarbasis" kan je klikken op "Meer". Dan zie je het bedrag.

 

Meer informatie vind je via deze link. 
 

Krijgt u graag ondersteuning bij deze vergelijkende studie?

U bent steeds welkom bij de dienst huisvesting in het Sociaal Huis.

De dienst huisvesting is elke voormiddag open van 8 tot 12 en ook op woensdag van 13.30 tot 17 uur.

 

meer info: 059/33 97 70 

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene