Woonzorgcentrum Jacky Maes opent opnieuw voor bezoekers

In overleg met de coördinerend geneesheer en de verschillende betrokken diensten werd een bezoekregeling uitgewerkt voor het WZC Jacky Maes. Hiermee willen het woonzorgcentrum tegemoetkomen aan de behoefte van de bewoners en hun familie om opnieuw nabijer contact mogelijk te maken.

De uitzonderlijke omstandigheden hebben de afgelopen maanden op emotioneel en sociaal vlak een grote uitdaging betekend. Met enige terughoudendheid en voorzichtigheid wenst het WZC nu bezoek volgens bepaalde regels en omstandigheden mogelijk te maken en dit met ingang van dinsdag 23/06/2020. Het woonzorgcentrum Jacky Maes doet vooral beroep op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers, met bijzondere aandacht voor de gezondheid en kwetsbaarheid van onze bewoners én medewerkers.
Hoe wordt dit bezoek nu concreet georganiseerd?


 • Graag 1 bezoeker per bewoner per week (hoeft niet steeds dezelfde bezoeker te zijn)

 • Het bezoek kan maximum een half uur duren

 • Het bezoek gaat door in Café Paris (bereikbaar via onthaalruimte WZC) waar we drie veilige bubbels zullen creëren voor dit bezoek

 • Het bezoek kan enkel van maandag tot vrijdag aangevraagd worden (niet in weekend noch op feestdagen) en dit van 10.00 u – 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00.

 • Het bezoek dient en kan gereserveerd worden via contact met het onthaal op het nummer 059 33 97 70 van maandag tot en met woensdag (en dit voor bezoek de volgende week).

Welke veiligheidscriteria dienen te worden gerespecteerd?


 • De bezoeker EN de bewoner dienen verplicht een mondmasker te dragen (zowel bij betreden WZC als tijdens het bezoek)

 • De bezoeker brengt zelf zijn/haar mondmasker mee

 • Tijdens het bezoek blijft fysiek contact met de bewoner verboden en dient de social distancing in acht te worden genomen (de bezoekbubbels zullen gezellig ingericht worden met oog voor privacy, maar eveneens ook nog met oog voor afstand)

 • Tijdens het bezoek mag er niet gegeten noch gedronken worden (iets meebrengen voor de bewoner kan volgens de regels zoals op vandaag geldig, nl. door afgeven aan het onthaal, nog steeds, maar tijdens het bezoek kan niets rechtstreeks aan bewoner worden overhandigd noch genuttigd)

 • Na afloop van het bezoekmoment dient de bezoeker onverwijld de bezoekruimte alsook het WZC via het onthaal weer te verlaten (geen praatje slaan met medewerkers of andere bezoekers)

 • De bezoeker mag en kan GEEN gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in het gebouw

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden bij bewoners die bezoek wensen te ontvangen en wanneer bezoeker én bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden alsook de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID -19. 

 • Bij één van de volgende symptomen kom je dus niet: hoest, koorts (boven 37,5°C), diarree, misselijkheid, loopneus, verlies van reuk of smaak, spierpijn, kortademigheid, druk op de borstkas.

Wat met de andere contactvormen?


 • Vanaf dinsdag 23/06/2020 stopt de babbelbox alsook het door het team animatie ondersteunde videobellen

 • Ook het wandelen met de bewoner buiten kan (nog) niet opgestart worden. De reden hiervoor is de situatie waarin onze woonzorgcampus zich momenteel bevindt en dienst doet als werfzone ten gevolge van de bouwwerken. De aannemer geeft op dit moment geen toelating voor wandelen op de site omwille van veiligheidsredenen. 

 • In deze fase van de versoepeling van de maatregelen mogen onze bewoners het domein van het woonzorgcentrum nog niet verlaten.

 • Ook de cafetaria blijft voorlopig nog gesloten.

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene