OPSTART STUDIE -en GEZINSONDERSTEUNING (DE KATROL)

Het vast bureau heeft een overeenkomst afgesloten met vzw De Katrol uit Oostende voor studie- en opvoedingsondersteuning. De Katrol is een integraal, preventief project dat zich wil inzetten om kansarmoede te bestrijden en kinderen een kansrijkere toekomst te bieden.De focus binnen het project van De
Katrol ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit
derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle andere aanwezige kinderen
in het gezin worden eveneens bij de ondersteuning betrokken.  De Katrol
gaat aan de slag met hulpvragen van ouders. Ze ondersteunen hen waar
nodig op een laagdrempelige, empowerende manier zodat de ouders daarna
weer op zelfstandige basis verder kunnen.  De invalshoek en visie van
‘het Katrolmodel’ sluit zo zeer sterk aan bij de uitgangspunten van
diverse eigen welzijnsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de sociale
kruidenier, Huis van het Kind, enz.  De werking zou normaal begin
volgend jaar van start kunnen gaan waarbij we voortaan beschikken over onze eigen ankerfiguur De Katrol.
© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene