Tussenkomst schoolabonnement : nu aanvragen !

Jongeren tot 18 jaar krijgen van het Bredens gemeentebestuur een tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer. De maximumtussenkomst is nog steeds 100 EUR. Hiervoor dient men immers de nodige bewijsstukken in te dienen.
De aanvraagformulieren voor deze tussenkomst zijn te verkrijgen in het gemeentehuis of kunnen worden gedownload via het digitaal loket. Het formulier wordt u bovendien ook op eenvoudige aanvraag (infodienst@bredene.be - 059/33.91.94) via mail of gewone post bezorgd.
BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN

1. Een kopie van Buzzy Pazz of MOBIB-kaart en een attest van betaling (met vermelding van de geldigheidsduur van het abonnement) aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij dat geldig is tijdens de periode van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 of een deel hiervan 
Of

2. Attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het gemeenschappelijk vervoer van en naar een onderwijsinstelling of instelling voor personen met een beperking

3. Attest van inschrijving in een onderwijsinstelling of een instelling voor personen met een beperking (enkel noodzakelijk voor de niet-leerplichtige leerling)
OPGELET!

De aanvragen voor het schooljaar 2020-2021 dienen ten laatste op 30 november 2021 in het bezit te zijn van het gemeentebestuur. De aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 kunnen worden ingediend tot 30 november 2022.

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene